Klasės vadovui

c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163  Mąstau, todėl nesiunčiu – kaip mokytojai gali padėti mokiniams išvengti sekstingo spąstų?
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 Medijų ir informacinio raštingumo metodinė medžiaga 7–12 klasių mokiniams
0375d8b5-1fb8-4e42-8c8a-2e90d92e7477
Medžiaga parengta pagal Švedijos Nacionalinės medijų tarybos (www.statensmedierad.se) leidinį „MIK för mig“ ir pagal skaitmeninę mokymo priemonę, kuriuos galima rasti Švedijos nacionalinės medijų tarybos tinklalapyje www.statensmedierad.se.
Ši medžiaga, kurioje rasite medijų ir raštingumo ugdymo pratimų iš ugdymo paketo „MIR ir aš“, yra skirta mokytojams darbui klasėje. Ugdymo paketą sudaro keletas etapų. Šis paketas yra skirtas padėti mokiniams ir mokytojams užmegzti diskusiją apie naująjį medijų pasaulį ir apie tai, kaip jis mus veikia.
Medžiagą mokytojams sudaro penkios panašiai sudarytos dalys: Mūsų santykiai. Iškreipta informacija. Mūsų demokratija. MIR Užduotis
Kiekvieną dalį sudaro nuo vienos iki keturių pamokų. Kiekviena pamoka prasideda įvadiniu pratimu, vėliau pateikiami įvairių medžiagą padedančių įsisavinti pratimų pasiūlymai. Įvadiniai pratimai remiasi moksleivių išankstinėmis žiniomis ir yra skirti pristatyti tematiką, sužadinti susidomėjimą bei norą dalyvauti.
Ši medžiaga skirta naudoti 7-12 klasėse per gimtosios kalbos, užsienio kalbų, istorijos ir su medijomis susijusias pamokas. Turinys tinka visai šiai tikslinei grupei, bet kai kurie pagrindinės mokyklos ir gimnazijos mokinių gebėjimai ir įgūdžiai gali skirtis. Mokytojas žinos geriausiai, kas tinka būtent jo mokiniams. (Šaltinis čia)
 c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163Mokėjimo mokytis vertinimas.  Diagnostinis vertinimas.   
6                                                                                        c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163
dg
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 PATYČIOS. KĄ DARYTI? Į klausimą, ką daryti, susidūrus su patyčių situacija, atsako VšĮ „Vaikų linijos“ psichologė, veiksmo savaitės „Be patyčių“ organizatorė Marina Mažonienė. Pagal patyčių formą yra įvairių reagavimo būdų, tačiau svarbiausia netylėti, ieškoti pagalbos, kreiptis į tuos žmones, kuriais pasitiki. 
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 ZITA NAUCKŪNAITĖ: „ŽMOGUS PRIVALO TURĖTI TVIRTĄ IR PASTOVŲ ETALONĄ, PAGAL KURĮ GALĖTŲ PASITIKRINTI“.  Mūsų šalyje net 28 proc. vaikų patiria patyčias. Lyginant su kitomis šalimis Lietuva yra pirmaujanti tarp labiausiai patyčias patiriančių šalių. I nors statistika rodo, jog patyčių per pastarąjį dešimtmetį sumažėjo, ši problema vis dar labai opi. Apie tai, kas yra patyčios, kur slypi jų šaknys ir kaip su jomis reikėtų kovoti, kalbama su vienuole pedagoge, LEU dėstytoja, socialinių mokslų daktare Zita Nauckūnaite.
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 JURGITA SMILTĖ JASIULIONĖ: PATYČIOS NĖRA VAIKŲ „LIGA“ – TAI VISOS MŪSŲ VISUOMENĖS „LIGA“ Apie patyčių problemą ir jos sprendimo būdus kalba  „Vaikų linijos“ psichologė Jurgita Smiltė Jasiulionė.
 PATYČIOS. Atpažink. Išvenk. Sustabdyk. Ši priemonė padės sužinoti, kaip atpažinti ir kaip sustabdyti patyčias.  Mokomoji priemonė mokytojams, socialiniams pedagogams, tėvams.
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163

logo (1)

c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 Kodėl tėvai ir pedagogai nesusikalba: bendradarbiavimą stabdantys veiksniai. Bendradarbiavimas su vaikų tėvais yra vienas iš pačių svarbiausių ir kartais vienas iš pačių sunkiausių bei labiausiai nuviliančių pedagoginio darbo aspektų. Kai pedagogas yra dar neseniai pradėjęs profesinę praktiką, pirmieji tėvų susirinkimai neišvengiamai reiškia dviejų nerimaujančių pusių (pedagogo ir tėvų) susitikimą, kuris ne visada pavyksta taip, kaip norėtųsi. Tačiau sunkumų kuriant šiltą, konstruktyvų bendradarbiavimo klimatą ugdymo įstaigoje patiria ne tik jauni, bet ir daugybę metų profesine praktika užsiimantys pedagogai. (Daugiau skaitykite čia.)
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 „Muziejus – mokykla – moksleivis“. Lietuvos muziejų asociacijos projektas „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“, įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 Metodinės rekomendacijos mokytojui: Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų  vartojimo prevencijos programai įgyvendinti. Rekomendacijos pateikiamos atskiriems amžiaus tarpsniams, nes skirtingas mokinių domėjimasis alkoholiu, tabaku ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis nulemia skirtingą prevencinės veiklos aktualumą ir įgyvendinimo formas.
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 Metodinis rinkinys klasės vadovui. Debatų knyga internete (PDF)
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 Kaip vesti tėvų susirinkimus? (Seminarą veda Ramunė Želionienė, draugiška šeimai psichologė, humanistinės pedagogikos bičiulė, kvalifikacinių seminarų pedagogams lektorė, Lietuvos Tėvų forumo narė. Video.)
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 Mokykla kitaip: TED  Adora Svitak: Ko suaugusieji gali pasimokyti iš vaikų ir kt.
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 Laimingų vaikų šalis. Draugiškos šeimai psichologės Ramunės Želionienės tinklaraštis apie Gyvenimą su vaikais
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 Animacija. Mokykla – fabrikas
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163  Vaikai mokosi iš to, ką mato

c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163  Visi esame susieti
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 Komandinis darbas
 c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163  Žmogus yra gerumo užkrato nešiotojas
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 Motyvacijos galia

c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163Kartų polilogas. Kaip ugdyti šiuolaikines kartas? Šis mokomasis filmas kelia klausimą, kaip mokykloje po vienu stogu sugyventi skirtingų kartų atstovams (mokytojams ir mokiniams). 

barre38

Komentavimo galimybė išjungta.