04. Viduramžiai

gif_line_3

( N. Bartašiūnienė, V. Dumčiuvienė. Kultūros epochų ir literatūros srovių lentelės.-V., 2002)

gif_line_3

c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163  Viduramžių Lietuva.Ši interneto svetainė skirta Viduramžių Lietuvos istorijai. Be Lietuvos sunku suprasti ir visos viduramžių Vidurio bei Rytų Europos istoriją.
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 Viduramžiai.
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 Sigitas Narbutas. Viduramžių literatūros apžvalga.
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163   Albinas Jovaišas. Trumpa viduramžių epochos apžvalga.
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 Dantė Aligjeris. Gyvenimas ir kūryba. Dieviškoji komedija.(PDF) 
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163  Dantė ir jo  „Dieviškoji komedija”.  Dantė Alighieri priklauso prie didžiausių pasaulio poetų bei rašytojų šalia Šekspyro, Miltono, Cervantes, kuriuos žmonės su pasigėrėjimu net po kelis kartus gali skaityti ir skaityti. Jie priklauso ne prie kurios nors vienos tautos, ar kurio krašto, ar kurio laikotarpio, bet prie viso pasaulio ir visų laikų kultūros. Dantė savo „Dieviškoje komedijoje“ aprašo ir šventuosius, ir nusidėjėlius, prie pastarųjų priskirdamas ir save patį, nes jaunystėje savo laisvesniu gyvenimu buvo patekęs į klystkelius. (Daugiau skaitykite čia.)
 Viduramžių šokis

 gif_line_3

Komentavimo galimybė išjungta.