Simonas Daukantas

ornamentai42010101282839ornamentai42010101282839ornamentai42010101282839
gif_bouton_06   Simonas Daukantas – lietuvių tautos Herodas. Taip skambiai Simoną Daukantą (1793–1864) pavadino tikrai ne šio straipsnio autorius Linas Kojala.  „Iš seno mylimas, mūsų Herodotas“, – skaitydamas S. Daukanto kūrinius ir jais žavėdamasis tarė jo amžininkas, iškilus kultūrininkas, publicistas, kalbininkas Mikalojus Akelaitis, trumpa fraze nusakydamas didžiojo tautos istoriko gyvenimo kelią. (Straipsnį rasite čia.)
gif_bouton_06 Simonas DaukantasParengė Danutė Mukienė
gif_bouton_06 Jonas Balčius. Simonas Daukantas – lietuvių tautinio ir dorovinio identiteto puoselėtojas
gif_bouton_06 Simonas Daukantas. Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių. (Tekstą rasite čia.)
gif_bouton_06 Simono Daukanto klėtelė
gif_bouton_06 Apie Simoną DaukantąSvarbūs faktai ir kuo S. Daukantas įdomus šiandien.
gif_bouton_07Internetinė svetainė apie Simoną Daukantą
gif_bouton_06 Simono Daukanto gyvenimo ir veiklos pristatymas.

gif_bouton_07

 LRT laida „Gyvoji istorija“ apie Simoną Daukantą. Gyvoji istorija – ar S. Daukantas šių dienų herojus? Savo istorinėje savimonėje turime nemažai iškilių asmenybių, kurios tartum paminklai įsitvirtina mūsų atmintyje, bet kiek jie skatina tautos gyvybingumą? Minint apvalias jų sukaktis, dažnai kyla klausimas, o kiek artimai mes juos pažįstame, žinome jų veiklos apimtis ir gylį? Turbūt apie tai pirmiausia ir norisi pakalbėti atvertus naujausią studiją „Simono Daukanto Rygos ortografija 1827-1834“. Šioje knygoje Simonas Daukantas atskleidžiamas ne tik kaip istorikas, kalbininkas ar rašytojas, bet ir politikas. Rašybos analizė leidžia plačiau kalbėti apie Daukanto lietuvių kalbos politiką- Daukantui labiau rūpėjo lietuvių kalbos būklė, statusas. Lietuvių kalba jam rodė tautos galybę, kalba buvo konkreti tautos politikos priemonė. Tačiau ar aktualus Simonas Daukantas mūsų visuomenei? Apie tai kalbame su studijos autoriumi prof. Giedriumi Subačiumi. Laidos vedėja Inga Berulienė.

gif_bouton_07

Simono Daukanto epocha. Šis rašinys skiriamas ne Simono Daukanto biografijai, o išskirtiniams jos momentams, kuriuos galima suvokti tik per epochos prizmę. Epocha pavergtoje šalyje visada buvo įvairialypė: vienais atvejais ji skatino priešintis, kitais – prisitaikyti. Tad kuriantis žmogus turėjo gyventi dvilypį gyvenimą: vienoks buvo vidinis, kitoks – išorinis gyvenimas. (Daugiau skaitykite čia.)

 ornamentai42010101282839ornamentai42010101282839

Komentavimo galimybė išjungta.