Maironis

Untitled

gif_bouton_07 Jonas Mačiulis-Maironis (1862 -1932)
Šiandien šios asmenybės svarbiausi gyvenimo faktai, kūrybos, mokslo ir kiti darbai yra žinomi daugeliui. Virtualiojoje parodoje (Maironio lietuvių literatūros muziejuje) pateikta medžiaga iliustruoja tik mažą dalelę gausaus ir įvairaus Maironio lietuvių literatūros muziejuje saugomo Poeto palikimo, kurį sudaro daugiau nei 3000 originalių eksponatų.
gif_bouton_07Virtuali ekskursija po istorinį rekonstruotą butą, atkurtą iš nuotraukų
gif_bouton_07 Virtuali paroda „Prisimenant Maironį“
gif_bouton_07 Virtuali paroda „Išliksiu aš gyvas...“, skirta Maironio 150-osioms gimimo metinėms
Vieno iškiliausių Lietuvos poetų, įprasminusio lietuvių tautos dvasinę ir istorinę patirtį, ypač jautriai aprašiusio žmogaus ir tautos likimą – Maironio 150-osioms gimimo metinėms skirta virtuali paroda „Maironis: Išliksiu aš gyvas…“ atspindi ir papildo kilnojamąją parodą „Pavasario balsai“, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos parengtą dalyvaujant 2012 m. vykdomoje Valstybinėje Maironio metų programoje. (Daugiau apie parodą skaitykite čia.)
gif_bouton_07 Virtuali parodaPažįstamas ir nepažįstamas Maironis
 gif_bouton_07 Virtuali paroda. Įdomūs eksponatai iš Maironio gyvenimo
gif_bouton_07 Maironio gyvenimo ir kūrybos datos
gif_bouton_07 Čia gyventa prelato Mačiulio-Maironio. (Virtualią kelionę po Maironio namus parengė Astrida Petraitytė)
gif_bouton_07  Elena Ieva Lapinskaitė. Kodėl jaunimui reikia skaityti Maironį. (Užupio gimanzistės mintis rasite čia.)
gif_bouton_07 Maironis. Lietuvos istorija:su kunigaikščių paveikslais ir žemėlapiu
gif_bouton_07    Maironis. „Pavasario balsai“. Virtualus originalas
 gif_bouton_07 Maironiui skirtas pašto ženklas
gif_bouton_07 Paauksuotas medalis, skirtas Maironiui
gif_bouton_07  Viktorija Daujotytė. Minėti Maironį, Lietuvą, viltį
gif_bouton_07  Viktorija DAUJOTYTĖ. Maironis: aktualus ir nebe
gif_bouton_07  Viktorija Daujotytė. Maironio skaitymo fragmentai    
  gif_bouton_07 Virtuali paroda. Maironis ir Palanga. Daugiau apie parodą Palangos gintaro muziejuje skaitykite čia.
gif_bouton_07 Maironis. „Pavasario balsai“. (ebibliotekoje rasite eilėraščius PDF, ePUB, MP3 formatu)
gif_bouton_07 Vanda Zaborskaitė. Maironis kintančiame laike. (Iš rankraščio. Tekstas spausdinamas pirmą kartą. Savaitraštis „Nemunas“)
gif_bouton_07 Lietuva Maironio poezijoje. (Lietuvos geografija Maironio eilėse: paspaudus interaktyvų Lietuvos žemėlapį, pasigirsta įskaitytas ar įdainuotas eilėraštis, susijęs su tuo vietovardžiu. mkp)
gif_bouton_07  Silabotoninė eilėdara Maironio poezijoje. (mkp)
gif_bouton_07 Silabotoninės eilėdaros triskiemeniai ir dviskiemeniai metrai. Meninis vaidmuo. (Apibūdinamos silabotoninės eilėdaros metrų rūšys, meninis metro vaidmuo, pateikiama Maironio poezijos pavyzdžių. mkp)
gif_bouton_07 Poeto Jono Mačiulio – Maironio gimtinė. (Panorama)
gif_bouton_07 Robertas Keturakis apie Maironį. I dalis, II dalis, III dalis (Kauno „ARTV“ laida „Istorija“. Video)
gif_bouton_07Visą žmoniją apglėbsiu…“ Poezijos spektaklis pagal Maironio eiles meilės ir poeto pašaukimo tema. (Režisierius Bronius Talačka. Video įrašas – Mediateka – LRT)
gif_bouton_07  Filmas. „Mūsų MaironisKaip dalis virtualaus Maironio archyvo, specialiai buvo sukurtas dokumentinis filmas, kuriame parodomas visas poeto butas bei jame esantys autentiški daiktai. Filmas sukurtas panaudojant išlikusią filmuotą medžiagą bei fotografijas.
gif_bouton_07 Lietuvos dailės muziejaus, Maironio lietuvių literatūros muziejaus ir Regionų kultūrinių iniciatyvų centro surengta paroda „Maironis ir Palanga“ lietuvių literatūros klasiko Jono Mačiulio-Maironio (1862–1932) 150 gimimo metais pristato poeto pamėgtąją sanąją Palangą ir nuo Birutės kalno bei jūros tilto vaizdžiausiai atsiveriančią Baltijos jūrą.

gif_bouton_07

371k

Komentavimo galimybė išjungta.