Mikalojus Daukša

ornamentai42010101282839                       ornamentai42010101282839        ornamentai42010101282839

dauksa

 c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 Mikalojus Daukša. Prakalba į malonųjį skaitytoją
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 Mikalojaus Daukšos „Postilės“ Prakalbos
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163   Apie M. Daukšą. (biografas.lt)
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 Jurgis Lebedys. Mikalojus Daukša
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 A. Jovaišas. Daukša – „lyg mūsų Homeras“
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 V. Biržiška. Mikalojaus Daukšos biografija
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 Brigita Speičytė. Mikalojus Daukša lietuvių literatūros moksle
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 Jūratė Pajėdienė. Moralines visuomenės nuostatas įvardijančių leksinių parinkčių savitumas M. Daukšos tekstuose
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 Eglė Patiejūnienė. Mikalojaus Daukšos „Postilė“ – žinoma ir nepažįstama
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 Mikalojaus Daukšos knygų rinkinys. Kauno apskrities viešoji biblioteka. Senųjų ir retų spaudinių skyrius.
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 Vizijos ir tikrovė. M. Daukšos „Postilei“ 400 metų.  (LRT – Mediateka) Laida skirta M. Daukšos „Postilės“ 400 metų jubiliejui. Prisimenamos M. Daukšos ir jo globėjo M. Giedraičio asmenybės. Laidos autorė V. Makačinienė
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 Eugenija Ulčinaitė. Mikalojus Daukša. Lietuvių kalba, tauta ir tikėjimas. Šiais metais sukanka 400 metų nuo lietuvių raštijos pradininko Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, svarbiausių katalikiškų XVI a. lietuvių raštijos paminklų autoriaus Mikalojaus Daukšos mirties. Jo tiksli gimimo data nežinoma ir svyruoja tarp 1527–1538 metų, tačiau mirties data paliudyta testamente, sudarytame 1613 m. vasario 13 d. Kaip tvirtinama, „po kelių dienų“ ar „vasario antroje pusėje“ (J. Lebedys, A. Jovaišas) M. Daukša mirė. Vienintelis Vaclovas Biržiška drįsta spėti: „bene vasario 16 dieną.“1 Būtų gražu ir simboliška, jei tai būtų tiesa. Juk ir poetas Justinas Marcinkevičius, didelis Mikalojaus Daukšos gerbėjas, ne kartą rėmęsis į jo tekstus, išėjo Anapilin taip pat vasario 16 dieną. Tokie lemtingi sutapimai daug ką pasako. M. Daukša mirė ir palaidotas Varniuose. (Visas straipsnis literaturairmenas.lt) ornamentai42010101282839

Komentavimo galimybė išjungta.