Martynas Mažvydas

ornamentai42010101282839                       ornamentai42010101282839ornamentai42010101282839

mazvydass

c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163  Martynas Mažvydas. Katekizmas. 1547
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 Pirmoji lietuviška knyga. Apibūdintas Martyno Mažvydo „Katekizmo“ antraštinis puslapis, aptarta knygos struktūra, išryškinant akrostichą; Mažvydo biografija. (mkp)
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 Katekizmo ir kitų Martyno Mažvydo kūrinių parinkti puslapiai. Pateikiami M. Mažvydo raštų puslapiai, paimti iš faksimilinio leidinio Martynas Mažvydas. KATEKIZMAS ir kiti raštai.
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 Tomas Sakalauskas. Martyno Mažvydo Ąžuolas. Punktai sakymų apie pirmąją lietuvišką knygą.
Stovėdamas prie skulptoriaus A. Boso sukurto „Martyno Mažvydo“, visada patiriu įspūdį: rodos, akmens žmogus, iš kažin kur atskubėjęs, peršoka mane ir lekia tolyn. Lyg būčiau jam pastojęs kelią. Jis rankose tvirtai laiko KNYGĄ, ją neša pagarbiai it kokią monstranciją, kurioje saugomas gimtosios kalbos sakramentas; žvelgia atgal, į nueitą kelią, į tolius, iš kurių gabena brangų nešulį, o greitos kojos lekia į priekį, į nežinomas erdves. Tai KNYGOS šuolis iš šaknų į šakas. Atsigręžiu į Martyną Mažvydą – į jo  KNYGĄ. Iš kur ji? Kokia ji? Ką ji mums reiškia? Tomas Sakalauskas
MAŽVYDO ĄŽUOLAS yra nepaprastas. Suraskite jame septyniolika vietų, kurios jautrios pelytei, ir per jas nukeliausite į praėjusį laiką, susipažinsite su asmenybėmis, stovėjusiomis prie pirmosios lietuviškos knygos lopšio.
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 Pirmoji lietuviška knyga. Lietuvos kultūros paveldo tūkstantmečio virtuali paroda. Apžvalginė ekskursija.
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 Lietuviškos knygos metai. Martyno Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukaktis
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 Brangiausia visos Lietuvos knyga. Daugiau kaip penkiasdešimt metų pirmoji lietuviška knyga nebuvo prieinama visuomenei. Todėl jau kelerius metus trunkanti bibliotekos tradicija kasmet parodyti M. Mažvydo „Katekizmo“ originalą (1547 m.) esti gera proga susipažinti su pirmąja lietuviška knyga bei senuoju spausdintu ir rankraštiniu Lietuvos kultūros paveldu.
Pirmieji „Katekizmo“ prakalbos žodžiai „Broliai seserys! Imkit mane ir skaitykit…“ mus ne tik nukelia kelis šimtmečius atgal, bet ir apeliuoja į šiandienės tikrovės paradoksą, kai neregėtai išsivysčiusių informacijos technologijų kontekste pastebima tam tikrų žmogaus įgūdžių bei gebėjimų degradacija. Smukusio raštingumo šalyje, kokia šiandien yra Lietuva, kiekvienam lietuviui vertėtų pamatyti šitą unikalią knygą. Kaip išeitį.  Kaip kelrodę. Kaip išsigelbėjimą.(Daugiau skaitykite čia.)
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163  M. Mažvydo „Katekizmas“. UNESCO  programos „Pasaulio atmintis“ jubiliejus. Penki TV laidos „Knygų apžvalga“ reportažas apie Vilniaus Universiteto bibliotekoje 2012 m. kovo 30 d. eksponuotą Martyno Mažvydo Katekizmą ir UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ jubiliejų.
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 Po 450 metų. Mažvydas. (Mediateka-LRT) Režisieriaus J. Saboliaus filme pasakojama apie pirmosios lietuviškos knygos pasirodymo aplinkybes ir šio fakto reikšmę žiūrint iš šių dienų perspektyvos. Scenarijaus autorė V. Paukštelytė, operatorius G. Zalieckas.
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 Būtovės slėpiniai. Mažvydas. (Mediateka-LRT) Laidoje aptariama Pirmosios lietuviškos knygos leidėjo Martyno Mažvydo vieta Lietuvos istorijoje. Paliečiama reformacijos bei jos didžiųjų veikėjų A. Kulviečio ir S. Rapolionio nuopelnai lietuvių raštijai. Prelegentų svarstymai papildomi ištraukomis iš Klaipėdos dramos teatro pastatymo – J. Marcinkevičiaus „Mažvydo“. Scenarijaus autorius A. Žostautas, režisierius A. Galinis. 
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 Martyno Mažvydo giesmė „Gyvenimą pašlovintą turėsi“. Liuteronų senovinė giesmė

ornamentai42010101282839

Komentavimo galimybė išjungta.