05. Renesansas

barre_q14
( N. Bartašiūnienė, V. Dumčiuvienė. Kultūros epochų ir literatūros srovių lentelės.-V., 2002)
barre_q14
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 Renesanso išradimai
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 Du brangakmeniai žmonijos kultūros karūnojeMiguelis de Cervantesas Saavedra ir Williamas Shakespeare'as mirė tą pačią dieną – balandžio 23-iąją, 1616 metais. Nors iš tikrųjų ne visai taip. (Daugiau skaitykite:© Lietuvos žinios )
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 Mažosios Lietuvos kultūrinė situacija XVI a. Lietuvninkų Mažojoje Lietuvoje XVI a. etninis savitumas, XVIa. Mažosios Lietuvos istorinė ir geografinė padėtis, religija, kultūra. Regiono geografinį, istorinį ir kultūrinį savitumą suvokiame iš lietuvninkų Ertmės ir Jono prisistatymo, žemėlapių ir nuotraukų galerijos. (mkp)
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 Senieji raštai. Duomenų bazė, Nuotraukų galerija
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 1524 07 02 Per vieną dieną vienas garsiausių XVI a. pr. Lietuvos DK poetų sukūrė žinomą kūrinį. Mikalojus Husovianas (Мікола Гусоўскі, Nicolaus Hussovianus) (apie 1470 – apie 1533) – poetas ir humanistas, naujosios lotyniškosios mokyklos atstovas. Viena svarbiausių XVI a. asmenybių, pirmasis lotyniškoje poemoje „Giesmė apie stumbrą“ (1523) aprašė Lietuvos DK, jos gamtą. Kūrinys tapo žinomu to meto Europos išsilavinusiam skaitytojui. 1980 UNESCO įtraukė Mikalojaus Husoviano vardą į žymių pasaulinės kultūros veikėjų tarptautinių datų (1470) kalendorių. (Straipsnį apie tai rasite čia.)
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163  Mikalojus Husovianas. „Giesmė apie stumbro išvaizdą, žiaurumą ir medžioklę“ (Kūrinį rasite čia.)
 c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 Kultūros metraščiai. Abraomas Kulvietis. Laida apie vieną žymiausių lietuvių raštijos, Reformacijos judėjimo Lietuvoje pradininkų, humanistą, mąstytoją ir teologą, Karaliaučiaus universiteto profesorių Abraomą Kulvietį (1510-1545). Lankomasi jo gimtinėje Kulvoje. Istorikai J. Tumelis, A. Bumblauskas, rašytojas L. Gadeikis, muzikologė J. Trilupaitienė pasakoja apie įvairius A. Kulviečio veiklos aspektus Europos kultūriniame kontekste. Atliekamos evangelikų giesmės A. Kulviečio į lietuvių kalbą išverstais tekstais. (Laidą galite žiūrėti čia, LRT)
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 Būtovės slėpiniai. Lietuvos reformacija. Laida apie Lietuvos reformaciją, dvi jos bangas 16 -17 a. - intelektualiąją bajoriškąją ir poniškąją. Apie iškiliausią pirmosios reformacijos bangos veikėją Abraomą Kulvietį ( 1510- 1545), jo genealius užmojus sukurti lietuviško švietimo sistemą, nuopelnus leidžiant Pirmąją lietuvišką knygą, kuriant lietuviškas giesmes. 17 a. reformacijos paminklai Kėdainiuose, Biržuose. Svarstoma reformacijos pralaimėjimo įtaka Lietuvos ateičiai. Režisierius A. Galinis, redaktorius A. Žostautas. (Laidą galite žiūrėti čia, LRT)
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 Kulva - mūsų raštijos lopšys. B. Aleknavičiaus straipsnis, skirtas prof. Abraomo Kulviečio 490-osioms gimimo ir 455-osioms mirties metinėms pažymėti. (Skaitykite čia.)
 Abraomas Kulvietis – pirmasis Lietuvos disidentas. Jonavos krašte gimė nepaprasta asmenybė – Abraomas Kulvietis, vienas mūsų raštijos ir reformacijos Lietuvoje pradininkų.Karaliaučiaus universiteto profesorius Abraomas Kulvietis mirė sulaukęs vos 35-erių. Jo motina, prislėgta sūnaus netekties, parašė tokius žodžius: „Staugiančių vilkų ruja dar nepasitenkino nunuodijusi mano vaiką, tai dar uždraudė palaidoti.” Tokia buvo jo gyvenimo pabaiga, kurios data – 1545 m. birželio 6 d. Ši data tiksli, matyt, dėl to, kad jis jau buvo spėjęs tapti reikšmingu žmogumi ir Lietuvoje, ir Prūsijoje. Bet tikslios gimimo datos nėra – žinoma tik tiek, kad tai buvo 1510 metai. (Daugiau skaitykite čia.
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 Filmas. Liuteris. Režisierius: Eric Till. 2003 m. Martinas Liutheris - garsusis tikėjimo reformatorius, pasipriešinęs Bažnyčios  dogmoms. Jis parašė keletą veikalų apie tikrąsias tikėjimo vertybes, teigė, kad tikrasis tikėjimo šaltinis - Šventasis Raštas. Paprastas vokiečių vienuolis pakilo kovoti su Bažnyčia, begėdiškai apiplėšinėjančia žmones, ir užsitraukė nesąžiningų Dievo tarnų rūstybę. 
c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163 Martyno Liuterio tezės. Nors Reformacija buvo ilgokai trukęs sudėtingas procesas, lemiamu momentu, žyminčiu Liuterio reformos pradžią, tradiciškai laikoma 1517 m. spalio 31 d. Tą dieną Martynas Liuteris prie Vitenbergo katedros durų prikalė 95 tezes. Tad jau palyginti greit sukaks lygiai penki šimtmečiai nuo tos dienos, kuri sutartinai laikoma Reformacijos pradžia.( 95 ezes rasite čia.)
 Andrius Volanas Apie politinę arba pilietinę laisvę – knygelė, kurią tikrai verta perskaityti .
 LDK istorija: Humoras XVI amžiuje (karališki anekdotai). Juokas, kaip ir liūdesys, tiek viduramžiais, tiek ir šiandien išreiškia fundamentalius žmogaus gyvenimo aspektus. Humoras yra universalus ir skirtingas įvairiose epochose. Juoko analizė leidžia pažvelgti, kaip žmonės bendravo, kaip jie žiūrėjo į pasaulį, kokios buvo jų vertybės, su kuo jie tapatinosi. Juoko istorijoje būta reikšmingų posūkių. Vienas tokių vyko Renesanso laikotarpiu, François Rabelais (1494–1553), Miguelio de Cervanteso Saavedros (1547–1616) ir Williamo Shakespeare’o (1564-1616) epochoje. (Daugiau skaitykite čia.)

c3c419c9b33fb5725da7da10ec313163

Reformacijai – 500. Virtuali paroda LMA Vrublevskių bibliotekoje . 

barre_q14

Komentavimo galimybė išjungta.