09. Realizmas

barre_q14

( N. Bartašiūnienė, V. Dumčiuvienė. Kultūros epochų ir literatūros srovių lentelės.-V., 2002)
barre_q14Romantizmo ir realizmo bruožų palyginimas
Spaudos draudimas Lietuvoje. XIX a. pabaigos svarbiausiam visuomeniniam įvykiui – spaudos draudimo laikotarpiui – iliustruoti pateikiamas knygnešių kelių interaktyvus žemėlapis, knygnešių portretų fotogalerija, virtualios pirmųjų laikraščių „Aušros“ ir „Varpo“ fotonuotraukos ir graždanka išleistos knygos pavyzdys. Pristatomos ryškiausios asmenybės – Jonas Basanavičius ir Vincas Kudirka – bei jų svarbiausi darbai. Pateikiama Kudirkos eilėraščių „Labora“ ir „Tautiška giesmė“ garso įrašai – karaokė – bei tekstai. (mkp)
barre_q14
Jono Basanavičiaus tautosakos bibioteka
Dokumentinė apybraiža „Daktaras Jonas Basanavičius“ (2011)
Jono Basanavičiaus gimtinė

barre_q14

Komentavimo galimybė išjungta.