Salomėja Nėris

vysnios

3Salomėjos Nėries biografija. Istorinis kontekstas. Programiniai kūriniai.
3Salomėjos Nėries gyvenimas ir kūryba. (S. Nėries memorialinio muziejaus medžiaga)
3Salomėjos Nėries memorialinio muziejaus literatūrinė ekspozicija. (Galima atsisiųsti PDF formatu.)
3 Viktoras Alekna._Salomėja.  (S. Nėries biografija)
3 Aras Lukšas. Šešėliuotas poetės kelias
3Birutė Kemežaitė. Tikroji Salomėja Nėris-Bačinskaitė ir jos bendražygiai
3 Salomėja Nėris. Eilėraščiai iš rinkinio „Anksti rytą“ (1927)
3Salomėja Nėris. Eilėraščiai iš rinkinio „Pėdos smėly“ (1931)
3Salomėja Nėris. Eilėraščiai iš rinkinio „Diemedžiu žydėsiu“ (1938)
3Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Salomėja Nėris. Poezija
3Salomėja Nėris. Eilėraščiai iš rinkinio „Prie didelio kelio(1994)
3Išplėšti Salomėjos Nėries dienoraščio puslapiai
3 Paslapties pėdsakais: Salomėjos Nėries mirtis ir juodasis sąsiuvinis
3 Tūkstantmečio akimirkos. Aistrų valdoma S. Nėris. Laida apie poetės Salomėjos Nėries jausmų pasaulį, jo atspindžius kūryboje. (LRT mediateka)
3Tūkstantmečio akimirkos. Paskutinė Salomėjos paslaptis. Nežinomi poetės Salomėjos Nėries gyvenimo ir kūrybos puslapiai. (LRT mediateka)
3Iš radijo aukso fondo, Salomėja Nėris – tragiško likimo poetė. Pasibaigus karui ji iš Rusijos sugrįžo į Lietuvą jau serganti sunkia liga. Gulėdama ligoninėje poetė rūpinosi išleisti savo paskutinį eilių rinkinį, savotišką poetinį testamentą, kurį parašė gyvendama toli nuo Lietuvos. Šią knygą – eiles, atsiradusias iš meilės, begalinio ilgesio, kančios ir sopulingo tikėjimo – pavadino „Prie didelio kelio”, tačiau leidėjai rinkinį pervadino „Lakštingala negali nečiulbėti”. Poetei tai buvo priešmirtinis smūgis į paširdžius – jai nepatiko be jos žinios pakeistas rinkinio pavadinimas, eilėraščių ištaisymai. Tik po pusės amžiaus, 1994-aisiais, mes išvydome eilėraščių rinkinį „Prie didelio kelio” tokį, kokį sudarė pati poetė. Rašytojų klube šios knygos pristatyme dalyvavo aktoriai Laimonas Noreika, Rūta Staliliūnaitė, literatūrologai Viktorija Daujotytė ir Viktoras Alekna. Vakarą vedė literatūrologas Valentinas Sventickas. Praėjus pusmečiui po šio vakaro, Rūta Staliliūnaitė Lietuvos radijuje įrašė Salomėjos Nėries rinkinį „Prie didelio kelio, kurio ištrauką taip pat girdėsime šioje laidoje.
3Dokumentinis filmas apie lietuvių poetę S. Nėrį „Lakštingala negali nečiulbėti“ (1964)


3M. K. Čiurlionio paveikslai Salomėjos Nėries kūryboje

3Salomėja Nėris: išteisinti negalima nuteisti
3  Salomėja Nėris – lietuvių prakeiktųjų poetų smaigalyjeLiteratūrologo Mindaugo Kvietkausko kultūros komentaras apie Salomėją Nėrį, paženklintą prakeiktųjų poetų žyme, 2014 m. lapkričio 22 d. LRT radijo laidoje „Kultūros savaitė“.
3Salomėja Nėris. TRYS KARO EILĖRAŠČIAI. Skaito Laimonas Noreika
3Salomėja Nėris. MES EILINIAI (Skaito Laimonas Noreika)
3Nacionalinės premijos laureatė Rūta Staliliūnaitė skaito Salomėjos Nėries eilėraščius

gif_barre feuille _

Komentavimo galimybė išjungta.