Juozas Tumas-Vaižgantas

 

Untitled

Juozas Tumas – Vaižgantas (Internetinė svetainė. Biografija. Istorinis kontekstasKritiniai straipsniai. )
Juozo Tumo – Vaižganto ir knygnešystės muziejus Ustronėje
Juozas Tumas – Vaižgantas. (Brazaičio raštai)
Gitana Vanagaitė. Putino ir Vaižganto  kunigystė. Straipsnyje aptariamas Juozo Tumo – Vaižganto ir Vinco Mykolaičio – Putino kelias į kunigystę. Analizuojami kultūriniai ir psichologiniai veiksniai, paskatinę rinktis šią įpareigojančią ir žmogaus gyvenimą suvaržančią profesiją. Remiantis įvairiais autobiografiniais žanrais, atskleidžiama kunigo sutaną vilkinčio Vaižganto vidinė laisvė ir Putino nuolatinė kova prieš išorės suvaržymus, kuri buvo prielaida įtvirtinti jo vidinę laisvę kūryboje.
Juozas Tumas – Vaižgantas. „Dėdės ir dėdienės“ (antologija.lt)
♦ Juodoji vakarienė Vaižganto bute. Joana Nakutytė-Šernienė. Iš knygos „Neužmirštamas Vaižgantas“. 2009 m. (Maironio lietuvių literatūros muziejus)
Alfas Pakėnas. Vaižgantas amžininkų akimis „Vargiai kuris kitas iš to meto rašytojų buvo taip karštai mylimas ir gerbiamas kaip Vaižgantas. Jį labai mėgo visuomenė, ir jis ne mažiau mėgo žmones. Jis su atvira širdimi ir ištiestomis rankomis priimdavo visus, kas tik į jį kreipdavos ir, nekreipdamas dėmesio į politines ar religines pažiūras, stengdavosi padėti. Atrodė, kad jam kiekvienas žmogus, kuris turi žmogaus veidą, yra jo brolis, jo bičiulis, jo draugas. „Mylėti ir būti mylimam“– toks buvo jo gyvenimo šūkis“, – savo prisiminimuose, parašytuose 1971 m. gruodžio 22 d., gražiai ir taikliai pavadindamas Vaižgantą „vaikščiojančia ir spindinčia Aukštaitija“, teigė Juozas Keliuotis.
  Vaižgantas – pats neramiausias ir populiariausias prieškario laikų aukštaitis Kaune ir visoj Lietuvoj. Savo meniškais pamokslais Vytautinėje bažnyčioje, savo purslojančia beletristika ir publicistika. Pasak Juozo Tumo-Vaižganto biografo Aleksandro Merkelio, „iš matyto gausaus gyvenimo molio, iš savo paties dvasios patyrimų Vaižgantas kūrė prozos simfonijas, pririnko į savo kūrybos aruodus ne vienas rieškutes deimančiukų – gyvų ir šviesių žmonių paveikslų, jų likimų su polėkiais ir nuopuoliais, gamtos ir kultūros vaizdų. Jis nebuvo tokios plačios skalės kūrėjas, kaip, pavyzdžiui, Krėvė, bet buvo universalus kitaip – tame pačiame kūrinyje sujungdamas įvairius rašymo žanrus – beletristiką ir publicistiką. Publicistikoje jis beletristas, beletristikoje – publicistas. Jame buvo sumišęs auksas su smėliu. Neišsijotas, neišplautas – kaip neišplautas pats gyvenimas“.
   Vaižgantą vadino Lietuvos visuomenės nuotaikų barometru, didžiausiu moraliniu autoritetu. Tautos atgimimo skelbėjas ir puoselėtojas, „deimančiukų rinkėjas“ ir „veikliojo lietuvio“ paveikslo kūrėjas (toks lietuvis dabar ypač aktualus). Tačiau šiandien rašytojas lyg ir primirštas – jo kūrybai nagrinėti net ir mokyklų programose skiriama per mažai dėmesio.
Juozas Keliuotis. Atsiminimai apie Vaižgantą
Juozas Tumas – Vaižgantas. (Paminklai Lietuvos knygnešiams ir daraktoriams) Kunigas Juozas Tumas  už lietuvybės platinimą Žemaitijoje  buvo iškeltas į Vadaktėlius prie Naujamiesčio. Čia jis vėl ėmėsi tų pačių darbų, slapta redaguodamas „Tėvynės Sargą“ gretimame Ustronės vienkiemyje.
Juozas Tumas – Vaižgantas. (Paminklai Lietuvos knygnešiams ir daraktoriams) Šioje ištraukoje iš A.Merkelio knygos apie J.Tumą-Vaižgantą raskite, kokią skaudžią gyvenimo pamoką jis gavo iš savo kolegos.
J. Tumo – Vaižganto namas Mosėdyje, netoli bažnyčios, Kapinių gatvėje stovi nedidelis medinis namas. Jame 1895 – 1898 metais gyveno Juozas Tumas – Vaižgantas.
♦ Juozo Tumo – Vaižganto apysakos „Dėdės ir dėdienės“ inscenizacija. Pirma, antra  dalis. Inscenizacijos autorė ir spektaklio režisierė Regina Steponavičiūtė. Šiaulių dramos teatro spektaklis.
♦ Laiko ženklai. Vaižgantas. Laida apie Juozą Tumą – Vaižgantą, susitelkiant ties jo asmenybe, paliečiant ir kūrybos bruožus. Remiamasi J. Tumo Vaižganto laiškais, rašytais giminaičio Petro Klimo šeimai. (LRT mediateka)
Laiko ženklai. Vaižgantas ir epocha. Laida apie rašytoją ir visuomenės veikėją, vieną spalvingiausių 20 a. pradžios asmenybių kunigą Juozą Tumą Vaižgantą ( 1869- 1963 )(LRT mediateka)
♦  Juozas Tumas -Vaižgantas „Dėdės ir dėdienės“. Kodėl Mykoliukas lieka vienas?

371k

Komentavimo galimybė išjungta.