Rekomenduojamos literatūros sąrašas 9-10 klasei

82ca272b5279

Rekomenduojami kūriniai 9-10 klasių mokiniams (pdf parsisiuntimui):
I tema. Knygų skaitymas – savęs ir pasaulio pažinimo būdas
Esė ir publicistika apie knygos ir skaitymo vertę šiandien.
R. Granauskas „Laimingiausioji vasara“ (iš „Trečias gyvenimas“).
I. Meras „Ties gatvės žibintu“.
R. M. Remarkas „Trys draugai“.
M. Haddon „Tas keistas nutikimas šuniui naktį“.
J. Gorderis (J. Gaarder) „Sofijos pasaulis“.
II tema. Žmogus ir tėvynė
P. Vaičaitis „Yra šalis“.
J. Degutytė „Mažutė“, „Aš – Tavo“, „Gimtoji kalba“, ,,Monologas akmeniui“.
Liūnė Sutema „Nebėra nieko svetimo“, „Taip gera kalbinti tuos, kurių nebėra…“.
A. Mackus „Netikėjimas“, „Užsklanda: rečitatyvas ir šauksmas“, „Lietuva“.
N. Vėlius „Pasaulio modelis“ (iš „Senovės baltų pasaulėžiūra“).
G. Grajauskas „Lietuviai“.
S. Čiurlionienė-Kymantaitė „Apie tautos auklėjimą“.
V. Zaborskaitė „Apie tautą“, „Apie patriotizmą“, „Apie kalbą“ (iš kn. „Gairės“).
D. Sauka „Apie kaltę“ (iš kn. „Gairės“).
V. Daujotytė „Apie tėvynę“ (iš kn. „Gairės“).
V. Kavolis „Gyvasis lietuviškumas“ (iš „Nepriklausomųjų kelias“).
A. J. Greimas „Būti lietuviu“.
III tema. Kūryba žmogaus gyvenime
M. K. Čiurlionis „Laiškai Sofijai“ (ištraukos).
H. Radausko, J. Aisčio, A. Nykos-Niliūno, A. Marčėno eilėraščiai apie kūrybą.
L. S. Černiauskaitė „Benedikto slenksčiai“.
Dž. Londonas „Martinas Idenas“.
R. M. Rilkė „Laiškai jaunam poetui“.
M. Ivaškevičius „Stilius plius“.
IV tema. Dialogas su tradicija: mitas, tautosaka, literatūra
Pokalbis su Norbertu Vėliumi. „Apie etninę kultūrą. Pokalbis su N. Vėliumi“ (Norbertas Vėlius, p. 393–400).
Pokalbis su Gintaru Beresnevičiumi. „Duetas XIV. Pokalbininkas etnologas Gintaras Beresnevičius“ (T. Sakalauskas, „Duetai“, p. 171–187).
M. Valančius „Apie senųjų žemaičių tikėjimą“, „Apie žemaičių krikštą“ (M. Valančius „Žemaičių vyskupystė“, 17 ir 25 skirsniai).
IV tema. 1 potemė. Mitai aiškina pasaulį
„Sužeistas vėjas“, „Kaip atsirado žemė“ (sud. N. Vėlius).
„Žemės atmintis“ (sud. B. Kerbelytė).
G. Beresnevičius „Lietuvių religija ir mitologija“.
G. Beresnevičius „Trumpas lietuvių ir prūsų religijos žodynas“.
S. Daukantas „Darbai senovės lietuvių ir žemaičių“ (pasakojimas apie Vaidevutį).
IV tema. 2 potemė. Pasakos gyvybingumas
„Gyvasis vanduo“, „Lietuvių liaudies stebuklinės pasakos“ („Apie baltąjį vilką“, „Gyvatė pati“, „Marti iš jaujos“, „Gulbė karaliaus pati“).
J. Kaupas „Pasaka ir realybė“.
M. Martinaičio pjesė-pasaka „Žemės duktė“.
K. Saja „Po to, kai jie pavirto medžiais“.
IV tema. 3 potemė. Liaudies daina ir dainiškoji poezija
Just. Marcinkevičius „Dienoraščiai ir datos“ (ištrauka „O, liaudies žodi, sandoros lobyne!“).
G. Beresnevičius „Dainavimas atsistojus“.
A. Baranauskas „Dainu dainelę“.
Maironis „Oi neverk, matušėle“.
S. Nėris „Grįšiu“, „Mūsų dienos kaip šventė“.
P. Širvys „Kai brendu naktimi“.
J. Strielkūnas „Žiedas vėjuotą rudens dieną“.
IV tema. 4 potemė. Tapatybės raiška literatūroje
V. Kudirka „Iš mano atsiminimų keletas žodelių“.
M. Martinaitis „Apie darbą“ (iš kn. „Gairės“).
R. Granauskas „Gyvenimas po klevu“, novelės iš rinkinio „Duonos valgytojai“.
A. Miškinis „Žaliaduonių gegužė“ (ištrauka).
B. Vilimaitė „Apsakymai apie Žemaitę“.
G. Petkevičaitė-Bitė „Karo meto dienoraštis“ (ištraukos).
V. Kavolis „Kudirkos epochos ženklai“, „Lietuvis kaip revoliucijos žmogus“.
I. Simonaitytė „Vilius Karalius“.
D. Staponkutė „Kartais ir maištas gydo“ (iš knygos „Iš dviejų renkuosi trečią“).
O. de Balzakas „Tėvas Gorijo“.
U. Lachauer „Rojaus kelias“
V tema. Antika ir jos ženklai literatūroje. 1 potemė. Antikos mitai
Ovidijus „Metamorfozės“.
V. Mykolaitis-Putinas „Prometėjas“.
H. Radauskas „Afroditė ir Narcizas“.
J. Vaičiūnaitė „Orfėjas ir Euridikė“, „Keturi portretai“.
V tema. 2 potemė. Herojinis epas
Vergilijus „Eneida“.
V. Janavičius „Pakeliui į Atėnus“.
K. Bradūnas „Odisėjas buvo nekantrus“.
A. Nyka-Niliūnas „Laivų katalogas“.
H. Radauskas „Homero jaunystė“, „Tėvynės vėjas“.
A. A. Jonynas, M. Vilutis „Paskutinės dienos Itakėje“.
V tema. 3 potemė. Laisvo žmogaus laikysenos
Sokrato kalba teisme iš Platono „Sokrato apologijos“.
Ciceronas „Prieš Marką Antonijų“ (XIV filipika), „Apie bičiulystę“.
P. Karpavičius „Pamokslas, sakytas minint piliečius, paaukojusius gyvybę už laisvę ir tėvynę“ (ištraukos su Periklio ir Cicerono citatomis).
Plutarchas „Biografijos“ („Periklis“, „Ciceronas“, „Julijus Cezaris“ ir kitos).
Markas Aurelijus „Sau pačiam“.
Lucijus Anėjus Seneka „Laiškai Lucilijui“.
J. Basanavičius „Priekalba“ („Auszra“, 1883, Nr. 1).
A. Mickevičius „Jono Čečioto, kaip tikrojo nario, pasveikinimas“, 1819.
S. Stanevičius „Šlovė žemaičių“.
J. Degutytė „Antigonė“.
VI tema. Biblija ir jos tradicija
Ekleziastas, Giesmių giesmė (ištraukos).
Evangelija pagal Morkų.
E. Auerbach „Odisėjo randas“ (iš „Mimezis“).
K. Donelaitis „Metai“ („Žiemos rūpesčių“ pabaiga).
J. Biliūnas „Lazda“, „Ubagas“.
M. K. Čiurlionis „Psalmė“.
Partizanų maldos.
A. Miškinis „Psalmės“ („Pasaulis be Dievo“, „Rūpintojėlis“ ir kt.).
V. Mykolaitis-Putinas „Rūpintojėlis“.
B. Brazdžionis „Ką sakė mūrininkas Jėzui tą naktį“.
B. Krivickas „Dovydas prieš Galijotą“.
K. Bradūnas „Krikšto vanduo“, „Joninių naktį“ (pasirinkti eilėraščiai).
S. Geda „Iš Testamento I“, „Iš Testamento II“.
D. Kajokas „Apie palaidūną ir paklydėlį“.
J. Sasnauskas „Pasmerkti gailestingumui“.
VII tema. Viduramžiai ir jų vaizdavimas literatūroje. 1 potemė. Viduramžių pasaulis, herojai ir idealai
„Rolando giesmė“(ištraukos).
K. de Trua „Persevalis“, arba „Pasakojimas apie Gralį“.
Ž. Bedjė „Romanas apie Tristaną ir Izoldą“.
„Carmina burana“: vagantų poezija.
F. Rable „Gargantiua ir Pantagriuelis“ (ištraukos).
J. Aistis „Persevalis“.
V. Mačernis „Don Quijote“, „Zancho Panza“, „Don Kichoto ir Sančo Pansa pokalbis“.
J. Vaičiūnaitė „Lyg pėsčias karžygys“.
VII tema. 2 potemė. Viduramžių Lietuva: senojo ir krikščioniškojo pasaulių susidūrimas
„Didžiojo kunigaikščio Vytauto pagyrimas“ (iš „Trumpojo metraščių sąvado“).
K. Būga „Apie lietuvių asmens vardus“.
K. Bradūnas „Pokalbiai su karaliumi“.
B. Sruoga „Milžino paunksmė“.
J. Grušas „Herkus Mantas“.
VIII tema. Santykis su tradicija XX  ir XXI a. literatūroje. VIII tema. 1 potemė. Vertybių patikrinimas: gėrio ir blogio kova
A. Šlepikas „Mano vardas Marytė“.
M. Bulgakovas „Šuns širdis“.
Dž. D. Selindžeris „Rugiuose prie bedugnės“.
J. Ešer (J. Asher) „Trylika priežasčių kodėl“.
VIII tema. 2 potemė. Tradicijos provokavimas ir žaidimas
„Keturių vėjų manifestas“.
S. Gedos eilėraščiai.
S. T. Kondrotas „Įvairių laikų istorijos“, „Žalčio žvilgsnis“.
G. Beresnevičius „Tikrasis istorijos veidas“, „Iš gyvenimo rašytojų Lietuvos“ (ištraukos iš Pabėgęs dvaras“).
G. G. Markesas „Šimtas metų vienatvės“.
U. Eco „Rožės vardas“.
 Parengta pagal BUP

Komentavimo galimybė išjungta.