03. Antika

barre18

( N. Bartašiūnienė, V. Dumčiuvienė. Kultūros epochų ir literatūros srovių lentelės.-V., 2002)

barre18

3Viskas apie Antiką. 
3Raminta Važgėlaitė. Antika nūdienoje. Mini esė. <...> Antika nūdienoje – tai visų pirma mes patys, mūsųsavivoka ir tapatybė. Kaip Vakarų kultūros žmonės, esame išaugę ant ašinių arba kardinaliųjų dorybių (virtus), ant susipynusių dviejų svarbiausių Vakarų tradicijos šaknų – antikinės ir biblinės. Klasikinių dorybių kanoną sudaro septynios: keturias graikiškas, filosofines kadinalias dorybes – teisingumą (iustitia), išmintį (prudentia), drąsą (fortitudo) ir santūrumą (temperantia) – išskyrė jau Platonas, vėliau Aristotelis, tuo tarpu trys teologinės – tikėjimas (fides), viltis (spes) ir meilė (amor) – atėjo drauge su krikščioniška mintimi, jas įvedė apaštalas Paulius, o plačiau aptarė Bažnyčios tėvai. Dorybė – sielos nusiteikimas, ne pavienis veiksmas, o savybė, ugdoma savyje, apimanti visus žmogaus būties lygmenis. Klasikinis mąstymas pabrėžia, kad veiksmas yra tik išorinė išraiška to, kas jau yra žmoguje kaip nusiteikimas, pasiryžimas, polinkis ir gebėjimas. <...> (Visą esė rasite čia.)
3 Graikų mitai (Skaitmeninta iš knygos: Vanda Markovska. Graikų mitai. Vilnius: Vaga, 1971.pdf)
3Antikiniai posakiai
3Odisėjas pas kiklopus. Filmo fragmentas (anglų kalba)

3Prometėjas. Senoji animacija

Komentavimo galimybė išjungta.