Marius Katiliškis

Untitled
Elena Bukelienė. Marius Katiliškis. Biografijos bruožai
♦ Marius Katiliškis. Miškais ateina ruduo. (Tekstas)
♦ Mariaus Katiliškio atminimo kambarys Pasvalyje. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka
Jonas Vakaris. Mariaus Katiliškio romanas „Miškais ateina ruduo” (1958)
Romanas aprašo vieną neeilinę Lietuvos vasarą: miškų apjuostam sodžiuje, toli nuo miestų, prabėga pro mūsų akis keliolikos žmonių gyvenimas ir nekasdieniški nutikimai, pakeitę ne tik tos apylinkės veidą, bet ir pačių jos gyventojų likimo vienodą, nusistovėjusią tėkmę. Mūsų manymu, pats knygos kompozicinis užmanymas yra gerai pavykęs; veikalo užuomazga pradedama ekspresyvia miško kirtimo scena (kurioj trumpais, taikliais dialogais ir taupiom pastabom pristatoma dalis veikėjų), vėliau gi koncentruojama aplink kanalo kasimą, nepaprastą Basiuliškių apylinkės įvykį, su kuriuo kartu rutuliojamas ir pagrindinio romano herojaus Tiliaus likimas. Tarytum senųjų flamandų žanrinėje tapyboje, Marius Katiliškis piešia žmones ir gamtą drąsiu mostu ir sodriom, tirštom spalvom, niekad per ilgai neužsibūdamas prie neesmingųjų detalių, bet išlaikydamas vaizduojamųjų objektų priežastingus santykius ir rūpestingai juos inkrustuodamas veikalo visumon. (Daugiau skaitykite čia.)
Rimvydas Šilbajoris. Nepakartojamojo liudytojas – Albinas Marius Katiliškis (1992)
Žmogui neįmanoma paliu­dyti tai, kas buvo nepakartojama visuose pasaulio kampuose ir įvairiais žmonijos istorijos momentais. Katiliškis mums paliudijo vieną žemę – Lietuvą ir vieną žmogų – lietuvį, paliudijo taip, kad jinai pasidarė mums vienin­telė žemė, ir lietuvis – vienintelis mums visai supran­tamas žmogus. (Daugiau skaitykite čia.)
Ilona Gražytė-Maziliauskienė. Likimo žaismas Mariaus Katiliškio „Miškais ateina ruduo
Vytautas Kubilius. Egzodo literatūra. Marius Katiliškis (1996)
♦ VU KHF lektoriaus dr. Mindaugo Grigaičio literatūrinė paskaita „Veikėjų kūrimo būdai Mariaus Katiliškio romane „Miškais ateina ruduo“

Komentavimo galimybė išjungta.