Balys Sruoga

Balys.Sruoga

barre_q14

♦  LIETUVIŲ LITERATŪROS LOBYNAS: BALIO SRUOGOS „DIEVŲ MIŠKAS“
♦ Balio Sruogos 120-osioms gimimo metinėms. Bedugnėm skraidanti jaunystė.
Balys Sruoga. ( Internetiniame puslapyje, skirtame B. Sruogai rasite: Apie B. Sruogą. Tėviškė. StraipsniaiBibliografija)
Balys Sruoga. Laiškai iš Štuthofo. Atsiminimai. Dienoraščiai. Laiškai. I d.; II d.
Balys Sruoga. Gyvenimas. (Pristatymas. Aldona Kruševičiūtė)
Jurgis Blekaitis. Balys Sruoga. Gyvenimo ir kūrybos kelio bendrieji bruožai.
Vytautas Kubilius. XX amžiaus lietuvių lyrika. Tolyn nuo Maironio!
Balys Sruoga. Dievų miškas. (antologija.lt Galima atsisiųsti)
Balys Sruoga. Milžino paunksmė. (antologija.lt Galima atsisiųsti)

Balys Sruoga. Eilėraščiai iš rinkinio „Saulė ir smiltys“ (1920)
Lietuvių literatūros lobynas: Balio Sruogos „Dievų miškas“
Neringa Markevičienė. Balio Sruogos „Dievų miško“ recepcija
Balio Sruogos (1896-1947) gyvenimo ir kūrybos apžvalga

Štuthofas

♦ VU KHF lektoriaus dr. Mindaugo Grigaičio literatūrinė paskaita „Ribinių situacijų vaizdavimo būdai Balio Sruogos romane „Dievų miškas“
♦ Balys Sruoga — maištininkas, ištvėręs nacių žvėriškumą mirties stovykloje ir apie tai pranešęs pasauliuiBalys Sruoga – Lietuvos šviesulys – žinomas kaip poetas, dramaturgas, prozininkas, dėstytojas, teatrologas. Balio ir Vandos Sruogų namų-muziejaus vedėja Birutė Glaznerienė jį apibūdina kaip kontraversišką asmenybę, turėjusią gerą humoro jausmą, paveldėtą iš tėvo. Anot jos, kartais B. Sruoga būdavęs drovus, bet tuo pačiu ir maištininkas bei nevengiantis pasakyti kandų žodį. Taip susiklostė gyvenimas, kad B. Sruoga išgyveno nacių žiaurumą koncentracijos stovykloje, tačiau iškart po to pateko į sovietų režimo ideologinę nelaisvę. Išgyvenimai Štuthofe virto dokumentine proza „Dievų miškas“, kurioje nepalūžusio žmogaus akimis su ironija ir humoru pasakojama apie gyvenimą mirties stovykloje (Video žiūrėkite čia.)

barre_q14

 

Komentavimo galimybė išjungta.