Virtualios parodos

13880
Zarasų krašto kultūros paveldo žinynas virtualioje aplinkoje
Virtualios parodos (1863 metų sukilimas archyvų dokumentuose; 1863-1864 m. sukilimas“;  1812 m. karas ir Lietuva istorijos šaltiniuose“; Prisimenant Maironį“ ir kt.)
Lietuvos nacionalinio muziejaus virtualios parodos
Jono Basanavičiaus gimtinė. (Gimtosios Ožkabalių apylinkės. Gimtinė. Sodybos atstatymas. Gimtinė šiandien.)
Kalbininkas Jonas Jablonskis. 1930 m. laikraštis Lietuvos aidas, įvertindamas kalbininko nuopelnus, rašė: „Daug yra pas mus nusipelniusių vyrų tėvynei. Daug jų kovojo ir padėjo galvas kovos lauke. Visus juos mes turim gerbti ir sekti jų pavyzdį. Bet vis dėlto Kriaušaičiui – Rygiškių Jonui – Jablonskiui pridera ypatinga pagarba. Jis kovojo, jis statė mūsų kultūros, mūsų tautos kertinį akmenį – kalbą. Jis ne metus kitus, ne dešimts dvidešimts metų, bet visą savo gyvenimą paaukojo mūsų kalbai. Jis dirbo ne tarnybą eidamas, ne už pinigus, ne už ordinus ir ne dėl garbės. Jis dirbo tada juodą, nedėkingą darbą. Darbą, kurio pasisekimas ir visa ateitis buvo labai neaiški“. Meilę Lietuvai ir gimtajai kalbai lyg testamentu paliko Jonas Jablonskis savo gyvenimu. (Jono Jablonskio jaunystė.  Konstancijos ir Jono Jablonskių šeima. Jonas Jablonskis – kalbininkas ir visuomenininkas. Jonas Jablonskis – mokytojas ir profesorius. Jonas Jablonskis Nepriklausomoje Lietuvoje 1918–1930 m. Konstancijos ir Jono Jablonskių šeimos atžalos. Atmintis.)
Lietuva žemėlapiuose. (Pirmieji Lietuvos žemėlapiai XV–XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapiai XVII–XVIII a.  Lietuva XIX–XX a. pradžios žemėlapiuose.)
Lietuvos Respublikos Vyriausiybė (1918-1940) Paroda
Lietuvos kultūros paveldo tūkstanmečio  virtuali paroda

Vilniaus universiteto bibliotekos virtualios parodos
Mūsų paveldas. Lietuvos muziejų virtualios parodos ir ekspozicijos

barre17

Komentavimo galimybė išjungta.