1. Vaizdo pamokos „Draugauk su lietuvių kalba“

                                  kazimiero-simonavic48diaus-universitetaslietuvic5b3-kalbos-institutas

Kazimiero Simonavičiaus universitetas kartu su Lietuvių kalbos institutu abiturientams pristato vaizdo pamokų ciklą „Draugauk su lietuvių kalba“, kurio tikslas – ruošiantis brandos egzaminui padėti abiturientams pakartoti ir įtvirtinti rašybos ir skyrybos, kalbos kultūros ir stilistikos įgūdžius, glaustai apibendrinti svarbiausias taisykles, prisiminti dažniausias rašinio kalbos taisyklingumo klaidas.
1. Rašybos pamokoje primenama ilgųjų ir trumpųjų balsių rašyba, žodžių rašymo kartu ir atskirai atvejai, taip pat atkreipiamas dėmesys į įsidėmėtinų žodžių rašybą.
2. Skyrybos pamokoje trumpai pakartojama šalutinių sakinių skyryba, keli įsidėmėtini skyrybos atvejai.
3. Pamokoje „Nevartotini vertiniai“ kalbama apie kitų kalbų pavyzdžiu pasidarytus žodžius, neteiktinus bendrinei lietuvių kalbai, pasakojama, kaip juos atskirti nuo taisyklingų vertinių.
4. Pamokoje „Žodžių reikšmės“ aptariami keli mokinių rašto darbuose aptikti reikšmių vertiniai (semantizmai), atkreipiamas dėmesys į kai kurių žodžių reikšmių skirtumus, kalbama apie dauginių formų vartojimą.
5. Morfologijos pamokoje apžvelgiami kai kurių kalbos dalių gramatinių formų vartojimo atvejai, aptariamos mokinių rašto darbuose dažniau pasitaikančios klaidos.
6. Pamoka „Linksnių vartojimas“ daugiausia skirta dvejybinių linksnių vartojimo polinkiams aptarti, parodoma, kaip atpažinti dvejybinius linksnius ir tokių klaidų išvengti.
7. Pamokoje „Sintaksė. Įvairūs dalykai“ aptariamos kai kurių prielinksnių, polinksnių vartojimo klaidos, nagrinėjami probleminiai sakinių ir sakinio dalių jungimo atvejai.
8. „Žioplaklaidės“ – tema, pravarti visiems, net patiems geriausiems mokiniams: nuo tokių klaidų niekas neapsaugotas, bet vienas kitas patarimas gali padėti jų išvengti.

 

Komentavimo galimybė išjungta.